обусловеност

обусловеност
същ. - причинност, зависимост, свързаност, взаимодействие, взаимозависимост

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • психографија — (грч. psyche, graphia пишување) животопис на поединецот со оглед на психолошката обусловеност на неговиот развиток и опис на неговиот нагонски живот …   Macedonian dictionary

  • взаимодействие — същ. влияние, въздействие, причинност, каузалитет, причинна връзка, връзка, зависимост, обусловеност …   Български синонимен речник

  • връзка — същ. сноп, вързоп, възел, пакет същ. вратовръзка същ. съюз, познанство, общуване, сношение, приятелство, близост, досег, контакт същ. окови, вериги, железа същ. мост, съединение, звено, отношение, съответствие същ. съглас …   Български синонимен речник

  • зависимост — същ. подчиненост, несамостоятелност, субординация същ. взаимозависимост, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, причинност, причинна връзка, връзка, каузалност, логика, корелация, свързаност същ. подчиняване, подчинение същ. покоряване,… …   Български синонимен речник

  • каузалност — същ. каузалитет, причинност, причинна връзка, зависимост, взаимозависимост, обусловеност, закономерност, последователност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

  • причинност — същ. причинна връзка, връзка, каузалитет, каузалност, закономерност, зависимост, логика, логичност, съотносителност, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, свързаност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

  • свръзка — същ. връзка, общност същ. обусловеност, взаимозависимост същ. звено, брънка, съединение същ. скоба, стяга …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”